Zaradi prenizkega tlaka v gumah nastane v EU na leto za okoli pet milijard evrov nepotrebnih stroškov za gorivo, poleg tega se gume prezgodaj obrabijo. Pa ne samo to, prenizek tlak v gumah je tudi upoštevanja vreden dejavnik, ko govorimo o vzrokih prometnih nesreč. Še tako sodoben avtomobil s še tako sodobno varnostno elektroniko je namreč na koncu odvisen predvsem od oprijema gum, ta pa tudi od tlaka v njih. Ne glede na vse to pa raziskave pravijo, da ta pomembni dejavnik za varčnejšo in varnejšo vožnjo dovolj redno preverja le kakšna četrtina do polovica voznikov.

Od letošnjega novembra bo vsaj pri novih avtomobilih vožnje s prenizkim pritiskom dejansko konec – predpisi EU namreč od takrat zahtevajo, da so prav vsi prodani avtomobili opremljeni s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.
Vir: Avto magazin

Kaj je TPMS:

Sistem TPMS (Tire-pressure monitoring system) je sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki neprestano preko direktne ali indirektne komunikacije preverja in v avtomobilski računalnik javi vsako odstopanje od vnaprej določenih parametrov.

Kje se nahaja TPMS ventil

EU direktiva – kaj pravi uredba:

EU direktiva št. 661/2009, določa, da morajo vsi proizvajalci vozil od 1.11.2012 dalje v vozila obvezno vgrajevati sistem za nadzor tlaka - TPMS. Od 1.11.2014 pa morajo vsa vozila, prvič registrirana na področju držav EU, sistem TPMS tudi zakonsko uporabljati. Sistem mora biti stalno vključen – izklop tudi ročno ni več možen, niti ni dopusten…

Zakaj uredba EU 669/2009 predpisuje obvezno uporabo TPMS:

  • Varnost – nepravilen tlak v pnevmatikah občutno poslabša vozne lastnosti vozila (zaviranje, bočna nestabilnost, sprememba težišča, …)
  • Ekologija – prenizek tlak v pnevmatik povzroči hitrejšo obrabo in s tem krajšo življenjsko dobo
  • Zmanjšanje porabe goriva – ob neprimernem tlaku v pnevmatikah se poveča kotalni upor in se s tem poveča poraba goriva

Kakšne sisteme TPMS poznamo:

  • Direktni sistem TPMS – sistem direktno komunicira z elektronskimi senzorji, ki so nameščeni na platišču ali na pnevmatiki sami (skupina PSA, nekatere Japonske znamke vozil).
  • Indirektni sistem TPMS – sistem preko obstoječih senzorjev na vozilu (ESP, ABS, ASR…) preverja morebitna odstopanja od vnaprej določenih parametrov (BMW, Mercedes, Audi, …).

Prednosti in slabosti posameznega sistema TPMS

Direktni sistem TPMS – računalnik v vozilu takoj zazna morebitna odstopanja od vnaprej določenih parametrov in javi napako za vsako pozicijo posebej. Potrebna je kalibracija (ponastavitev) ob menjavi koles.
Indirektni sistem TPMS – računalnik v vozilu zazna napako šele po določenem času, vendar v večini primerov le-te ne javi točno po poziciji.

Kako deluje direktni sistem TPMS:

Ob zagonu vozila, računalnik nemudoma vzpostavi komunikacijo s posameznimi elektronskimi ventili, ter preveri tlak v posamezni pnevmatiki. Če se pojavi odstopanje, se na armaturni plošči pojavi opozorilni znak, ki se izključi šele, ko je napaka odpravljena.

Opozorilni znaki TPMS

Kako lahko preverim, ali ima moje vozilo sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki je skladen z Uredbo EU?

Ali je vgrajen takšen sistem, lahko najenostavneje preverite tako, da ugotovite, kdaj je bilo vozilo izdelano in ali je na armaturni plošči ustrezna opozorilna lučka. Če na armaturni plošči zasveti posebna lučka TPMS, ko obrnete kontaktni ključ, vozilo najverjetneje ima sistem, ki je skladen z Uredbo EU. Ko vključite kontakt, centralni računalnik vozila preveri delovanje sistema. Če je tlak v pnevmatikah pravilen in sistem deluje brezhibno, opozorilna lučka ugasne par sekund po tem, ko vključite kontakt. Simbol TPMS je na armaturni plošči videti tako:

Ali lahko v prihodnje sam menjavam pnevmatike?

Sezonske menjave letnih in zimskih pnevmatik lahko še vedno opravljate sami, saj se način demontaže in montaže pnevmatik zaradi senzorjev ne spremeni. Dobro pa je vedeti, da lahko po sezonski menjavi pnevmatik ostane prižgana opozorilna lučka TPMS, če je vozilo opremljeno s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah (to še posebej velja za aktivne sisteme, kjer ima vsaka pnevmatika svoj senzor). Do tega lahko pride npr. zato, ker centralni računalnik vozila po sezonski menjavi pnevmatik zahteva izvedbo operacije ponovnega učenja novih senzorjev s pomočjo diagnostičnega orodja. V tem primeru vam priporočamo, da se za pravilno delovanje sistema za nadzor tlaka obrnete na strokovnjake. 

Večina novih vozil sama zazna nove senzorje, centralni računalnik pa samodejno ponastavi napako po približno 15–20 minutah vožnje. Če temu ni tako, se lahko obrnete na nas.

Kako se nadzoruje skladnost z Uredbo?

Trenutno velja, da vozilo z nedelujočim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah (sveti opozorilna lučka TPMS na armaturni plošči) ne opravi tehničnega pregleda.